home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
Publicaties (selectie)

De pluriforme school en leren. Pedagogische overwegingen, Marieke Kroneman, Bas Levering, Wilna Meijer, Wouter Pols, Caroline Suransky, Wiel Veugelers en Lennart Vriens in: Tijdschrift voor Humanistiek nr. 36, december 2008
[download]

Kroneman, M. & Levering, B. e.a. (2008). Pluriformiteit is een manier van leren. Almere: Vereniging voor Openbaar Onderwijs.
[download]

'Een proces van sociaal maken'. Leidsters en ouders over pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. In Hilda Amsing, Nelleke Bakker, Pauline Schreuder, Greetje Timmerman & Jeroen J.H. Dekker (red.) (2007), Over pedagogische kwaliteit. Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding (pp. 103 - 114). Amsterdam: SWP
[download]

Marieke Kroneman & Frank Kuipers (2007) Prachtstad: pluriforme stad voor jeugd en gezin; Tweede prijs essaywedstrijd NICIS Institute Den Haag
[download]

E. Allewijn-Tzipris en M. Kroneman (2007) 'Kinderopvang op de Nederlandse markt' in: Alert - jaargang 33 - 2007 - nr. 2
[download]

Alleen denken helpt, Kroneman, J. & M. Kroneman, (red) (2006), Arnhem, CBKG
[download]

Jongerenpersbureau kweekt zelfvertrouwen, in: tijdschrift 0|25 2005 jaargang 10 nr 8 pp.28-29
[download]

Jongerenwerkers en homoseksualiteit, in: tijdschrift 0|25 jaargang 10 nr. 1 2005
[download]

God oordeelt zelf over de homo, in: tijdschrift 0|25 jaargang 10 nr. 4 2005
[download]

Levenslessen van Jantje Beton in: tijdschrift 0|25 jaargang 9 okt. 2004
[download]

Segregatie op niveau. De sociale scheiding tussen havo/vwo en vmbo in: Vernieuwing jaargang 62 nr 8/9 2003
[download]

Peers lichten leeftijdgenoten voor over drugs, in: tijdschrift 0|25 2003 jaargang 8 nr 9 pp. 38-42
[download]

De vier grote kwesties. Knelpunten in de professionele zorg voor kinderen, in: tijdschrift 0|25 jaargang 8 nr. 7 2003
[download]

‘De peuterleeftijd roept altijd vragen op bij ouders, in: tijdschrift 0|25 jaargang 8 nr. 5 2003
[download]

‘Ik word betaald om resultaat te boeken, in: tijdschrift 0|25 jaargang 8 nr. 4 2003
[download]

‘Ik ben geen je of hé, in: tijdschrift 0|25 jaargang 8 nr. 3 2003
[download]

‘Op dit schoolniveau moeten die boeken opzouten, in: tijdschrift 0|25 jaargang 8 nr. 2 2003
[download]

‘Kinderen hebben weinig gêne, in: tijdschrift 0|25 jaargang 8 nr. 1 2003 [download]

Jongeren hebben recht op een plek om rond te hangen, in: Lokaal Bestuur jaargang 27 nr. 12 2003
[download]

Interview met Saskia Profijt over Braaf meisje, in: Vernieuwing jaargang 62 nr. 10 2003
[download]

‘Ouders willen niet streng zijn, in: tijdschrift 0|25 jaargang 7 nr. 10 2002
[download]

Ik heb een hekel aan de term beroepsjongere, in: tijdschrift 0|25 jaargang 7 nr. 7 2002
[download]

Multiculturele omgangsvormen. Overeenkomsten opzoeken, in: Luchtgraffiti in Marokko (2002)
[download]

Eigenwijs: een ideaal vangnet? In: Vernieuwing jaargang 60 nr. 10 2001
[download]

Turkse meisjes bevechten hun vrijheid, In: tijdschrift 0|25 jaargang 6 feb. 2001
[download]

Jongeren over ‘het gat in de opvoeding, in: S. Grotenhuis & J. van der Zwaard (red.) Met de beste bedoelingen (1999)
[download]

[top]