home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
Onderwijs

Sinds 2005 werk ik als docent theoretische pedagogiek en als onderzoeker aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Hoorcollege Participatief Jeugdonderzoek
[download]

Hoorcollege Jeugdparticipatie
[download]