home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
jeugdparticipatieprojecten

Voorlichting over homoseksualiteit met leerlingen van het VMBO

In het schooljaar 2008-2009 hebben tweedejaarsstudenten van Fontys Pedagogiek Den Haag, samen met leerlingen van het Wellantcollege onderzoek gedaan naar voorlichting over homoseksualiteit. Leerlingen en studenten hebben de voorlichting van het COC Haaglanden aan derde klassen geëvalueerd. Ze hebben ook aanbevelingen gedaan voor de manier waarop de voorlichting zou kunnen worden verbeterd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het COC Haaglanden.

Leerlingen over de voorlichting in 2009

De mening van de leerlingen over de voorlichting: jongeren vinden het moeilijk om openlijk te praten over homoseksualiteit. De film die het COC Haaglanden liet zien over homoseksualiteit was ouderwets en saai; een film moet van deze tijd zijn (niet van tien jaar geleden). Uit het onderzoek is gebleken dat de jongeren het fijn vonden dat de voorlichting werd gegeven door mensen die zelf homoseksueel waren. Het is belangrijk dat er zowel een homoseksuele man als een lesbische vrouw voorlichting geven. De leerlingen lieten ook weten dat er behoefte was om na te praten over dit onderwerp, maar dat ze hierbij onvoldoende steun hadden ervaren vanuit de school. Ze hadden graag gehad dat hier ruimte voor was ingeroosterd. Ook gaven de jongeren voorkeur aan een methode waarbij de jongeren leren door taken en opdrachten uit te voeren.

Verbeteren van de voorlichting van COC Haaglanden

Dit jaar (2010) gaan studenten en jongeren in opdracht van het COC Haaglanden, een werkvorm ontwikkelen die past bij de wensen en behoeften van de derdejaars leerlingen van het Wellantcollege. De jongeren hebben bedacht dat ze zelf een film willen maken.


Vijf van de zeven leerlingen die samenwerken met de studenten aan het onderzoek

Scholen en homoseksualiteit

Scholen voelen zich steeds minder aangesproken om aandacht te schenken aan homoseksualiteit. Voorlichters van het COC krijgen minder toegang tot scholen. Scholen ontkennen dat homoseksualiteit op hun school een probleem is. Maar leerlingen en docenten laten weten dat het klimaat in de school er niet beter op wordt. Pesten, naroepen en ook fysiek geweld komen regelmatig voor. Het is dus belangrijk dat de voorlichtingen van COC Haaglanden goed verlopen op het Wellantcollege. Wanneer deze voorlichtingen goed aansluiten op de behoeften en het niveau van de leerlingen, is er meer kans dat COC Haaglanden zijn doelen bereikt.

Studenten waren bij een voorlichting aanwezig:

Wij hebben een voorlichting van het COC Haaglanden bijgewoond op het Wellantcollege en ons viel op dat de jongeren homoseksualiteit veel associeerden met seks. Toen de leerlingen een woordspin gingen maken, kwamen er veel vooroordelen op het bord te staan die te maken hebben met seks. Bij de stellingen viel ons op dat veel jongeren sociaal wenselijke antwoorden gaven, zij durfden niet als enige van de klas aan te geven dat zij het eens of niet eens waren met de stelling. Ook hadden de leerlingen veel vooroordelen over het uiterlijk van homo’s en lesbiennes. Zij beweerden ook dat zij aan iemand konden zien of diegene homoseksueel of heteroseksueel was. Uit de activiteit ‘herken de homo’ bleek dat ze hierbij toch veel fouten hadden gemaakt.


Onderzoek doen gaat goed samen met af en toe gek doen

Onderzoeksvraag

Welke voorlichtingswerkvormen kan COC Haaglanden het beste gebruiken volgens derdejaars leerlingen van het Wellantcollege om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de derdejaars leerlingen van het Wellantcollege in Den Haag, in 2010?

[top]