home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
jeugdparticipatieprojecten

Onderzoek naar vooroordelen over Haagse Jongerenambassadeurs

Opdrachtgever van het onderzoek naar de vooroordelen en beeldvorming over de Haagse Jongerenambassadeurs, zijn de jongerenambassadeurs zelf.

Cultureel en maatschappelijk divers

Volgens het Actie Programma Jeugd 2007-2010 van de gemeente Den Haag representeren de jongerenambassadeurs de culturele en maatschappelijke diversiteit van de stad Den Haag. De Haagse Jongerenambassadeurs praten en denken mee met gemeente en maatschappelijke instellingen. Ze brengen adviezen uit en vormen als groep de stem van de jeugd van Den Haag. Ze worden begeleid bij hun bijeenkomsten door een onafhankelijke adviseur. Zie ook www.jouwdenhaag.nl


Jongerenambassadeurs, hun begeleider en vijf Fontysstudenten in het stadhuis van Den Haag

Werkwijze Haagse Jongerenambassadeurs

De jongerenambassadeurs komen wekelijks bij elkaar om hun plannen te bespreken en taken te verdelen. Ze gaan in gesprek met jongeren, informeren jongeren en activeren jongeren om zelf tot actie over te gaan. Ze brengen jongeren in contact met beleidsmakers en organisaties, en zorgen ervoor dat de mening en de initiatieven van jongeren worden overgebracht naar beleidsmakers en organisaties. De Haagse Jongerenambassadeurs gaan in gesprek met beleidsmakers en organisaties en bezoeken lokale of landelijke evenementen en bijeenkomsten waarbij de stem van de jongeren gewenst of van belang is.

Plannen en activiteiten

Bijna elke jongerenambassadeur heeft een eigen portefeuille. Een portefeuille is een onderwerp waarvoor plannen en activiteiten worden ontwikkeld. De portefeuilles zijn: discriminatie, Europese zaken, gezondheid, integratie, jongerenwerk, kunst & cultuur, media, ondernemen, onderwijs, politiek, public relations (PR), sport, wonen. De portefeuilles financiŽn, milieu en veiligheid zijn voorjaar 2010 nog vrij.

Verkeerde beeldvorming

Onder de jongeren in Den Haag bestaan er vooroordelen over de Haagse Jongerenambassadeurs. Vooroordelen en verkeerde beeldvorming zijn de oorzaak van een kloof tussen Haagse jongeren en de jongerenambassadeurs. De jongerenambassadeurs weten niet altijd zeker of zij Šlle Haagse jongeren goed vertegenwoordigen. Sommige Haagse jongeren zijn moeilijk te bereiken. De jongeren van Den Haag leveren spontaan weinig input aan de jongerenambassadeurs.
Aan de andere kant zijn er ook nog steeds jongeren in Den Haag die vinden dat er te weinig voor hen wordt gedaan. Zij hebben, volgens de jongerenambassadeurs, geen vertrouwen in de Haagse Jongerenambassadeurs.

Onderzoek voor de Haagse Jongerenambassadeurs

Hoe kan het beeld over de Haagse Jongerenambassadeurs onder de Haagse jeugd in de leeftijd van 15 tot 20 jaar worden veranderd in samenwerking met jongerenambassadeurs en Haagse jongeren? De studenten zullen dit onderzoek uitvoeren vůůr en samen met Haagse jongeren in een buurthuis in Moerwijk en een buurthuis in Scheveningen.

Onderzoeksvragen

  1. Welk beeld hebben jongeren (15 tot 20 jaar) in een buurthuis in Moerwijk en een buurthuis in Scheveningen van de Haagse Jongerenambassadeurs?
  2. Hoe komen de jongeren uit de buurthuizen tot die beeldvorming?
  3. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in hoe de jongeren uit de buurthuizen de Haagse Jongerenambassadeurs zien en hoe de jongerenambassadeurs zichzelf zien?
  4. Hoe kan volgens de jongeren in de buurthuizen in Moerwijk en Scheveningen de beeldvorming veranderd worden?


Fontysstudenten DaniŽlle, Tirza, Nadine, Bianca, Eline en Elisabeth onderzoeken de beeldvorming van de jongerenambassadeurs

De studenten over doel en aanpak van hun onderzoek:

Doel De doelstelling van het onderzoek is dat de Haagse Jongerenambassadeurs een betere manier kunnen vinden om de Haagse jongeren beter te vertegenwoordigen. Daarnaast kan ons onderzoek worden benut om de PR te verbeteren.

Aanpak

Met de jongeren uit de buurthuizen zullen we ťťn of meer groepsdiscussies voeren. In die groepsgesprekken willen we achterhalen wat het beeld is van de Haagse Jongerenambassadeurs, hoe dat is ontstaan en hoe de jongeren denken dat het kan worden veranderd. Ook zullen we gelegenheid bieden aan de jongeren in de buurthuizen om onderwerpen aan te dragen waarvan zij vinden dat de Haagse Jongerenambassadeurs ze zouden moeten aanpakken.

Terugkoppeling jongeren in buurthuis en jongerenambassadeurs

Na de gesprekken in de buurthuizen koppelen we de informatie terug naar de jongerenambassadeurs. We bespreken met hen hoe reŽel de beeldvorming is onder de jongeren van de twee buurthuizen. Vervolgens gaan we samen met de jongeren en een aantal jongerenambassadeurs in een groepsgesprek bekijken hoe je dit beeld zou kunnen veranderen. Hier komt een activiteit uit voort die wij, of de jongerenambassadeurs, samen met de jongeren gaan uitvoeren.

[top]