home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
jeugdparticipatieprojecten


Voorlichting over homoseksualiteit voor en door leerlingen van het VMBO
februari – juli 2009

Het COC Haaglanden heeft Fontys Hogeschool Pedagogiek te Den Haag gevraagd onderzoek uit te voeren met leerlingen van het Wellantcollege. Het onderzoek moet bruikbare vormen van voorlichting over homoseksualiteit opleveren. Een groep van zes tweedejaars studenten buigt zich over deze opdracht.

Het COC geeft voorlichting in verschillende klassen. Het onderzoek doen de studenten van Fontys Pedagogiek samen met een groep leerlingen uit de derde klassen. De groep bestaat uit acht jongens en meisjes. Deze leerlingen zijn tussen de veertien en vijftien jaar oud. Het Wellantcollege is een groene school die praktisch gericht is.


Acht leerlingen van het Wellantcollege werken samen met de studenten aan het onderzoek over de voorlichting van het COC (een jongen ontbreekt op de foto).

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt: Op welke manier vinden de leerlingen van de derde klassen van het Wellantcollege, dat het COC Haaglanden een voorlichting over homoseksualiteit kan geven zodat de wijze van voorlichten, aansluit bij de wensen en behoeften van de leerlingen?

Doelstelling van het onderzoek
Met dit onderzoek willen de studenten op een participatieve wijze een werkvorm ontwikkelen die zodanig op de leerlingen aansluit, dat zij worden geactiveerd om de informatie over homoseksualiteit op een voor hen leuke en leerzame wijze tot zich te nemen.

Onderzoeksactiviteiten
De studenten hebben verschillende onderzoeksactiviteiten gepland waarmee zij een antwoord willen krijgen op de onderzoeksvraag:

Enquête ontwerpen
Allereerst gaan we een enquête ontwerpen met een groep leerlingen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zelf de enquête ontwerpen omdat dit aansluit bij het bereiken van jeugdparticipatie. We geven de leerlingen als enige richtlijn dat de enquête moet gaan over de voorlichting van het COC Haaglanden over homoseksualiteit. We laten de leerlingen de enquêtevragen zelf bedenken. Deze enquête wordt gehouden onder de leerlingen van alle derde klassen van het Wellantcollege.

Groepsgesprek
Na het afnemen van de enquête gaan we een gesprek aan met een groep leerlingen uit de derde klassen. Met de leerlingen bespreken we de resultaten van de enquête en discussiëren we over wat zij vonden van de voorlichting die dit voorjaar werd gegeven door het COC Haaglanden. De verbeterpunten die zij aangeven worden in de eerstvolgende voorlichting van het COC Haaglanden meegenomen.


Op de lesplaats Den Haag van Fontys Hogeschool Pedagogiek zijn studenten aan het werk voor hun onderzoek met leerlingen van het Wellantcollege

Peer-education
Na het groepsgesprek willen we peer-education toe gaan passen. Peer-education betekent letterlijk gelijkenonderwijs. Wij besteden in ons onderzoek aandacht aan peer-education door leerlingen te laten leren door leerlingen. We willen de leerlingen vragen zelf een voorlichting te ontwerpen en die te presenteren aan klasgenoten. Dit zijn dezelfde leerlingen die mee hebben geholpen met de vorige stappen. De bedoeling is dat de leerlingen na gaan denken over een leuke manier van voorlichten die aansluit bij hun eigen ideeën, wensen en behoeften en dat zij dit toepassen in hun eigen voorlichting.

Werkvormen
Tot slot willen we de groep leerlingen met werkvormen laten werken die het COC Haaglanden veel gebruikt in hun voorlichtingen. Wij bieden deze werkvormen aan en voeren ze samen met de groep leerlingen uit. Deze gaan we naderhand bespreken met de leerlingen. Het is belangrijk dat de leerlingen hun mening hierover geven en deze goed kunnen verantwoorden. Aan de hand van deze informatie kunnen wij zien welke werkvormen voor deze leerlingen werken, welke aangepast moeten worden en welke niet toepasbaar is bij deze doelgroep.

Om de leerlingen te bedanken voor hun inzet willen we samen met de docent een passende beloning aanbieden.

Verslag van twee bijeenkomsten met de jongeren [download]

[top]