home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
jeugdparticipatieprojecten

 

Jongeren en studenten bedenken activiteiten in buurthuis Deedrie

Buurthuis Deedrie heeft een jongereninloop op de donderdagavond (19.00 – 20.30 u), bedoeld voor jeugd uit het Zeeheldenkwartier en de buurt Kortenbos. Volgens de jongerenwerkster is het lastig om jongeren uit beide buurten naar het buurthuis te trekken. De jongeren die komen – een multiculturele groep van zowel jongens als meisjes - zijn vaak moeilijk te motiveren voor activiteiten die binnen het budget en de mogelijkheden van Deedrie liggen. Zelf komen de jongeren alleen met ideeën als paintballen en karten waar maar af en toe geld voor is. De Fontysstudenten gaan samen met de jongeren een of meer activiteiten bedenken die zij ook samen gaan uitvoeren. In de gesprekken met de jongeren komen de studenten meer te weten over de interesses en meningen van de jongeren.

Empowerment

De jongerenwerkster wil door een breder activiteitenaanbod waar de jongeren zelf over meedenken en meebeslissen, bereiken dat er wekelijks meer jongeren naar Deedrie komen. Zij denkt door de jongeren meer aan te spreken op hun kwaliteiten en deskundigheid hen beter te binden aan het buurthuis. Wanneer de jongeren erkenning krijgen voor wat zij kunnen bevordert dit hun gevoel van onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Dit proces wordt ook wel empowerment genoemd.

Uiteindelijk moet er een plan komen van de verschillende activiteiten waar de jongeren samen over beslist hebben. Dit moeten activiteiten zijn binnen de mogelijkheden van het buurthuis en uitvoerbaar met de vaardigheden en kwaliteiten van de jongeren.

Potje darten

Uit observaties tijdens de inloop merken de Fontysstudenten het volgende op: Het is ons inderdaad opgevallen dat er weinig jongeren aanwezig zijn op de donderdagavond. Vaak blijven de jongeren niet de hele avond maar slechts even voor een kort praatje. Het buurthuis beschikt over veel faciliteiten om de jongeren te inspireren om activiteiten te ondernemen, zoals een gymzaal, tafelvoetbal, dartbord, televisie enz. Helaas maken de jongeren hier niet veel gebruik van en blijft het vaak bij een potje darten.

Vraagstelling

Welke activiteiten zouden jongeren die Deedrie bezoeken, zelf willen organiseren en welke hulp hebben ze daar – volgens henzelf - bij nodig van anderen (zoals stagiaires, onderzoekers, jongerenwerker)?

Participerende observatie

Door participerende observaties tijdens de inloop proberen de studenten de doelgroep beter te leren kennen: We onderzoeken een groep jongeren van 12 tot 23 jaar. De meeste jongeren die in Deedrie komen, hebben in hun gezinssituatie een hoop meegemaakt. Mede hierdoor stellen ze zich vaak wat stoerder op ten opzichte van anderen en zijn niet makkelijk toegankelijk. Doordat ze veel hebben meegemaakt en door sommige mensen zijn ‘opgegeven’, vertrouwen deze jongeren onbekenden minder snel. We doen elke donderdagavond mee met activiteiten met de jongeren zoals darten of iets drinken aan de bar. Op deze manier proberen wij vertrouwen te winnen en kunnen de jongeren ons leren kennen. We tonen interesse in hun leven en veroordelen hen niet. We nemen hen serieus en stellen ook onszelf open op.

Film

We willen samen met de jongeren een film maken over henzelf, hun interesses en wat ze zouden willen doen in het buurthuis. Daarvoor vragen we de jongeren elkaar te interviewen voor de camera.

Pedagogische visies

De visies van de pedagogen Karel Mulderij (een specialist in het onderzoeken, beschrijven en analyseren van de kinderlijke belevingswereld) en Janusz Korczak (de grondlegger van de rechten van het kind) zijn voor de studenten een leidraad om naar de jongeren van Deedrie te kijken.

Karel Mulderij beschrijft wat vrijheid is vanuit het perspectief van een kind. Zes soorten vrijheid zijn voor kinderen belangrijk. Drie daarvan zijn van toepassing in het onderzoek met de jongeren van Deedrie.

Vitale vrijheid

Vitale vrijheid is de vrijheid om lijfelijk te gaan en staan waar je wil, te kunnen rondhangen of te mogen voetballen. Jonge kinderen bewegen zich overal. De meeste volwassenen vinden dat leuk om te zien en genieten ervan. Maar ook jongeren hebben behoefte zich lijfelijk te uiten. Volwassenen willen die vitale vrijheid echter afremmen en zijn jeugd die ‘hangt’ ronduit vijandig gezind. Professionele opvoeders moeten in de visie van Mulderij de vitale belangen van jeugd verdedigen. Vooral op plaatsen waar anderen denken dat de wereld alleen uit volwassenen bestaat.
Door ons onderzoek geven we de jongeren een stem. We laten zien in de film hoe de jongeren zich vermaken in het buurthuis en met elkaar.

Vrijheid van keuze

Keuzemogelijkheden moeten letterlijk op straat liggen. De ruimte op straat of in een park moet aantrekkelijk zijn om op verschillende manieren te gebruiken. Het kunnen ontdekken van verschillende mogelijkheden (op straat, in de vrije tijd in een buurthuis) is belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Ons onderzoek is een nieuwe activiteit binnen het buurthuis waar jongeren voor kunnen kiezen om aan mee te doen of niet. Ook binnen het onderzoek zijn er veel verschillende manieren om mee te doen. Jongeren kunnen actief mee helpen een film te maken over hun leefwereld door een leeftijdgenoot te interviewen. Ze kunnen er ook voor kiezen alleen geïnterviewd te worden.

De keuzemogelijkheden van de jongeren, lijken klein te zijn. Vanuit hun thuissituatie lijken ze beperkt te worden door weinig stimulans, steun en vertrouwen. Sommige jongeren hebben verkeerde keuzes gemaakt die leidden tot criminele activiteiten. Hierdoor lijken de jongeren verder niet na te denken over hun toekomst doordat het netwerk wat zij hebben opgebouwd vrij beperkt lijkt te zijn. Door samen met hen te kijken naar wat er allemaal mogelijk is, en wat zij eigenlijk graag zouden willen doen aan activiteiten, wordt met behulp van ons hun wereld vergroot

Vrijheid van betekenis

Jonge kinderen bedenken allerlei speelmogelijkheden voor dingen die niet zo bedoeld zijn: bijvoorbeeld een lantarenpaal die een totempaal wordt. Jongeren fantaseren niet meer op deze manier. Toch denken wij dat ook jongeren geprikkeld moeten worden om te blijven fantaseren. Om deze fantasie meer te prikkelen, laten wij hen duidelijk merken dat het niet raar is om als jongen bijvoorbeeld paard te willen rijden of een banenmarkt te willen bezoeken. Zo geven wij ze het vertrouwen dat hun opmerkingen serieus genomen worden en dat het niet raar is om te fantaseren.

Janusz Korczak

Korczak zegt: volwassenen moeten respect hebben voor de zware arbeid van het opgroeien. Opgroeien kan niemand voor een kind doen. Een opvoeder moet het kind het recht gunnen op zijn eigen ervaringen. Want de enige echte manier waarop een kind voorbereid kan worden op de toekomst is door het kind optimaal gebruik te laten maken van de eigen mogelijkheden en ervaringen, aldus Korczak. Door te participeren – bijvoorbeeld aan onderzoek – gebruikt een kind zijn mogelijkheden.

[top]