home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
jeugdparticipatieprojecten

Hoe maak je homoseksualiteit bespreekbaar onder scholieren?

De leerlingenraad van het Dalton college in Voorburg en tweedejaars studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek werken samen aan een onderzoek naar de vraag hoe in school homoseksualiteit normaal gevonden kan worden. Het Dalton college in Voorburg is een school met 1.100 leerlingen. Leerlingen kunnen de niveaus VMBO-T tot en met VWO volgen. Volgens de leden van de leerlingenraad staat de school open voor diversiteit. Dit blijkt onder andere uit lessen over diversiteit, posters met diversiteitonderwerpen en voorlichtingen over diversiteit. Er wordt tijdens biologie en tijdens de lessen over kennis van het geestelijke leven aandacht besteed aan homoseksualiteit.

Homoseksualiteit nog niet normaal

De leerlingenraad en een van de docenten van het Dalton college in Voorburg vragen zich af hoe homoseksualiteit niet alleen geaccepteerd kan worden binnen de school, maar ook echt normaal kan worden gevonden onder de leerlingen. Op dit moment zijn er een aantal openlijk homoseksuele docenten. Er zijn echter ook docenten die niet openlijk homoseksueel zijn. De leerlingenraad en de docent zeggen dat leerlingen goed reageren op openlijke homoseksualiteit van docenten. Ook zijn ze trots op het feit dat onlangs twee leerlingen zijn uitgekomen voor hun seksuele voorkeur.

Brugklassen

Leerlingen in de brugklassen moeten vaak even wennen aan homoseksualiteit op het Dalton. Naarmate het schooljaar vordert, gaan ze het meer accepteren. De leerlingenraad wil bereiken dat homoseksualiteit op het Dalton College te Voorburg makkelijker bespreekbaar wordt, waardoor homoseksuele leerlingen eerder openlijk voor hun seksuele voorkeur uit durven komen. De studenten van Fontys gaan onderzoeken door middel van welke activiteiten leerlingen in school kunnen uitdragen dat homoseksualiteit normaal is.

Onderzoeksvraag

Hoe kan het onderwerp homoseksualiteit op het Dalton College te Voorburg in samenwerking met leerlingen bespreekbaar worden gemaakt en welke methoden of activiteiten zijn daarvoor geschikt?

Pedagogische visie

De visie van Michel Vandenbroeck, die hij heeft beschreven in zijn boek De blik van de Yeti (1999), sluit goed aan op de probleemstelling van het onderzoek. Volgens Vandenbroeck moet diversiteit gewaardeerd worden. Mensen moeten voor elkaar opkomen als iemand wordt benadeeld om zijn huidskleur, seksuele voorkeur, beroep, handicap of wat dan ook. Voor alle kinderen maar vooral ook voor kinderen uit achtergestelde groepen, zijn een positief zelfbeeld en positieve groepsidentiteit belangrijk. Dit leidt tot verbondenheid en zelfbewustzijn. Het Dalton College streeft naar een samenleving in school waar homo zijn geaccepteerd wordt. Ook moet het onderwerp bespreekbaar zijn. De school treedt op als rolmodel: de omgang in school met homoseksualiteit is een voorbeeld voor alle leerlingen.

Het Anti-Bias Curriculum

Het is de wens van ้้n van de docenten om een Gay Straight Alliance (GSA) op te richten. Een GSA is een verbond tussen homoseksuele en heteroseksuele leerlingen die als groep in de school actief vooroordelen over homoseksualiteit bestrijden. De uitkomsten uit het onderzoek zouden kunnen leiden tot de conclusie dat een GSA een goed middel is om homoseksualiteit beter bespreekbaar te maken. Daarom ori๋nteren de studenten zich ook op het Anti-Bias Curriculum.

Vandenbroeck introduceert in De blik van de Yeti het uit de Verenigde Staten afkomstige Anti-Bias Curriculum (ABC). Het ABC is gebaseerd op vier pijlers:

  1. Kinderen opvoeden tot een positief zelfbeeld en positieve groepsidentiteit;
  2. Kinderen leren om diversiteit te waarderen en inlevingsvermogen te ontwikkelen;
  3. Kinderen leren om vooroordelen en kwetsend gedrag te herkennen;
  4. Kinderen leren opkomen voor zichzelf en anderen bij vooroordelen. Uiteraard geven volwassenen in dit alles het goede voorbeeld.

[top]