home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
jeugdparticipatieprojecten


Mijn ervaring met jeugdparticipatie bestaat uit het begeleiden en uitvoeren van participatief jeugdonderzoek (peer research) in verschillende contexten. Over participatief onderzoek met jeugd, en over peer preventie heb ik verschillende artikelen en hoofdstukken in boeken gepubliceerd.

Voorjaar 2014 voer ik op drie scholen in Den Haag een peer to peer interventie uit voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit met leerlingen van vmbo-niveau.

Participatief jeugdonderzoek

Met studenten in het tweede jaar van hun opleiding HBO-pedagogiek van de toenmalige lesplaats Den Haag van de Fontys Hogeschool Pedagogiek, voerde ik in de periode 2009-2010 verschillende jeugdparticipatieprojecten uit. De studenten zetten zelf een jeugdparticipatieproject op dat bestond uit: een participatief onderzoek door jeugd en een jeugdparticipatie-activiteit.
De beschrijving van de jeugdparticipatieprojecten van de studenten (2009-2010) is te vinden in Participatief jeugdonderzoek door studenten [download]

In opdracht van Multicultureel Instituut FORUM volgde ik een peer preventie project met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren over alcohol en drugs: Peers lichten leeftijdgenoten voor over drugs [download].

In samenwerking met prof. Dr. Micha de Winter begeleidde ik de uitvoering van peer research naar de mening van jeugd over het gezin: Jongeren over ‘het gat in de opvoeding [download].
Ook deden we onderzoek met voortijdig schoolverlaters.

Pedagogische visie

Onderzoek naar jeugd samen met de jeugd, geeft uitdrukking aan de sociaal-pedagogische visie dat:

  • Kinderen en jongeren de capaciteiten hebben om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen, en het recht hebben om gevraagd te worden die capaciteiten in te zetten;
  • Kinderen en jongeren kunnen vertellen vanuit hun eigen belevingswereld wat oorzaken zijn voor het ontstaan of in stand houden van maatschappelijke kwesties. Deze inbreng vergroot de (wetenschappelijke) kennis voor mogelijke oplossingen;
  • Kinderen en jongeren de gelegenheid moeten krijgen om verantwoordelijkheid te nemen.

Jeugd als mede-onderzoeker

Participatief jeugdonderzoek wil zeggen dat de deelnemers aan het onderzoek – kinderen en/of jongeren – betrokken worden in de opzet en uitvoering van het onderzoek zelf. Dat kan zijn door hen de vraagstelling mede te laten bepalen, door hen te betrekken bij het ontwikkelen van de data-verzamelingstechniek, of door hen bij de analyse van gevonden data mee te laten denken.
In verschillende fases van het onderzoeksproces kunnen jeugdigen de rol van mede-onderzoeker op zich nemen.

De jeugdparticipatieprojecten in 2010
COC Haaglanden
Daltoncollege Voorburg
Jongerenambassadeurs Den Haag
Zebra Welzijn, buurthuis DeeDrie


De jeugdparticipatieprojecten in 2009
COC Haaglanden

Mariscollege locatie Mient