home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
Contact

Marieke Kroneman

Haagse Hogeschool
Academie Sociale Professies
Opleiding Pedagogiek
Johanna Westerdijkplein 75
Den Haag
m.kroneman@hhs.nl